บางกอกแอร์เวย์ส บิน สมุย-สิงคโปร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวในโครงการสมุยพลัสโมเดล ของรัฐบาล สายการบินฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศอีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ เส้นทางสมุย-สิงคโปร์ หลังจากหยุดให้บริการเส้นทางต่างประเทศไปเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคาดว่าการเปิดให้บริการในเส้นทางดังกล่าวภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนี้ จะช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวไทยเที่ยวบินในเส้นทางสมุย-สิงคโปร์ (ไป-กลับ) ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์) โดยเที่ยวบินที่ PG961 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 15.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติสิงคโปร์ เวลา 18.00 น. และเที่ยวบินที่ PG962 ออกจากสนามบินนานาชาติสิงคโปร์ เวลา 19.30 น. ถึงสนามบินสมุยเวลา 20.35 น.

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ ศบค. โดยมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ หรือ Certificate of Entry (COE), ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง, เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 14 วันที่พำนักอยู่ในประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวผ่านการคัดกรองแล้วสามารถท่องเที่ยวในเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้ ในเส้นทางที่กำหนด และเมื่อครบระยะเวลา 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยได้. – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)