นายกรัฐมนตรี เรียกประชุม ศบค.ชุดเล็ก รับทราบข้อมูลการผ่อนปรนกิจกรรม กิจการ ระยะที่ 5 วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

นายกรัฐมนตรี เรียกประชุม ศบค.ชุดเล็ก รับทราบข้อมูลการผ่อนปรนกิจกรรม กิจการ ระยะที่ 5 วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำคณะรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

จากนั้น เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยเรียกประชุม คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ชุดเล็ก บนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อหารือถึงการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการ ระยะที่ 5 เพิ่มเติม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารสุข เป็นต้น

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า การผ่อนปรนมาตรการในระยะนี้ พยายามผ่อยคลายให้ได้ดีที่สุด แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนด้วย ซึ่งปัจจุบันกิจกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ก็ได้เปิดให้บริการเป็นจำนวนมากแล้ว ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้น เพราะไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศติดเชื้อรวม 31 วันแล้ว รวมถึงเชื่อมั่นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการมาอย่างดีที่สุด ตั้งแต่การผ่อนปรนในระยะที่ 1-4 ที่ผ่านมาโดยไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ที่มีการแพร่ระบาดระลอก 2 เพราะความร่วมมือเป็นอย่างดีของประชาชน จึงเป็นสาเหตุให้รัฐบาลมั่นใจในการผ่อนปรนมาตรการต่างๆด้วย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตปกติ เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดและหากได้รับความร่วมมือทุกอย่างจะดีขึ้น

ส่วนแนวข้อเสนอของสาธารณสุข ต่อการขยายพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า เป็นเรื่องนโยบาย ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าแนวโน้มคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้หรือไม่ ในส่วนของรายละเอียดต้องหารืออีกครั้ง

ขณะที่ในช่วงบ่าย พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจะ ประชุมเพื่อพิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์กาารแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกหรือไม่ เพราะต้องเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายนนี้ – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์