นายกพบกับตัวแทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยรับฟังปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของโควิด-19

นายกรัฐมนตรี พบกับตัวแทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยรับฟังปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของโควิด-19

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พบกับตัวแทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งยังได้พิจารณาข้อเสนอจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยอย่างถี่ถ้วน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการไทย

โดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการสาขาต่างๆ เช่น สมาคมการค้าไทยสมาร์ทเอสเอ็มอี สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นต้น โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือระหว่างสมาชิก

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ไปยังสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นองค์กรสื่อกลางให้กับชาวนาและเกษตรกร โดยมีนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมฯและสมาชิกให้การต้อนรับ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกร ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และยังมีผลกระทบจากโควิด -19 อีกด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืน เพราะคือหัวใจของภาคเกษตรกรรม พร้อมรับข้อเสนอจากเกษตรกรไปดำเนินการแก้ไขและพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรรมในภาพรวม – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์