ธ.ก.ส. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยผ่านโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด”

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยผ่านโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด” เตรียมค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดทำโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด” เพื่อค้นหาเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียเชื่อมั่นในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างธุรกิจชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจะนำเสนอในรูปแบบรายการ Reality ซึ่งจะมีดาราศิลปินมาร่วมสร้างสีสันในรายการด้วย โดยกำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

ในส่วนของการแข่งขันสามารถเลือกได้ทั้งประเภท เกษตรกรรมยั่งยืน /เกษตรเทคโนโลยี /เกษตรแปรรูป /และเกษตรท่องเที่ยวชุมชน โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มชุมชนและกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น ที่มีอายุ 17 – 45 ปี โดยสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (3-5 คน) โดยมีรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ www.newgenhugbaankerd.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : New Gen Hug บ้านเกิด

นายอภิรมย์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า โครงการดังกล่าวตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมการแข่งขันไว้ที่ 10,000 คน และจะทำการคัดเลือกเหลือ 500 คน และ 200 คน ในรอบที่ 2 และ 3 ตามลำดับ จนเหลือ 104 คน ในรอบสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบการอบรมและเก็บตัว และเพื่อให้โครงการสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดย ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรน วงเงินรวม 260,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์