ธ.ก.ส. ยืนยันโอนเงินให้เกษตรกรสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาทครบทุกรายภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ธ.ก.ส. ยืนยันจะทยอยโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือน ให้ครบทุกรายในเดือนแรกภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ไม่เกิน 10 ล้านรายๆ ละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ว่า จากการตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงและกรมปศุสัตว์ กว่า 8.4 ล้านราย ภายหลังจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม ทะเบียนข้าราชการบำนาญ ทะเบียนข้าราชการและโครงการเราไม่ทิ้งกัน พบว่ามีเกษตรกรที่ได้รับการเยียวยากว่า 6.7 ล้านราย

โดย ธ.ก.ส. ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นมา กว่า 4.7 ล้านราย วงเงินกว่า 23,600 ล้านบาท และจะทยอยโอนเงินให้ครบของกลุ่มแรกภายในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเยียวยาจากการตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรจำนวน 438,251 ราย ธ.ก.ส. ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีในการโอนเงิน จึงขอความร่วมมือเกษตรติดต่อที่ ธ.ก.ส. หรือธนาคารที่สะดวกทั่วประเทศ ส่วนของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามิตที่ปลูกยาสูบ และสำนักงานอ้อยและน้ำตาล จำนวน 1.57 ล้านราย คาดว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถรวบรวมข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ภายในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ โดย ธ.ก.ส จะดำเนินการจัดสรรและโอนเงินให้เกษตรกรในกลุ่มดังกล่าวได้ภายในวันที่ 30-31 พฤษภาคมนี้ และจะทยอยโอนเงินให้ครบทุกบัญชีในแต่ละเดือนจนครบ 3 เดือน

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาให้เกษตรลูกค้าและครอบครัวเกษตรกร ทั้งการขยายเวลาชำระหนี้ การพักชำระหนี้และสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน SMEs เกษตร ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมเตรียมสินเชื่อและแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายในกลุ่มเกษตรกรอีก 3 มาตรการ – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์