ตรวจหาเชื้อทั้งวิธี RT PCR ATK ควรตรวจเมื่อสงสัยป่วย หรือเข้าข่ายเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่ตรวจพร่ำเพรื่อ

นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า คำแนะนำการตรวจคัดกรองโรควิด -19 ไม่ว่าจะด้วยวิธี RT PCR หรือตรวจด้วย ATK ยังยืนยันว่าให้ใช้กรณีมีอาการต้องสงสัยจะป่วยติดเชื้อ หรือเข้าเกณฑ์ระบาดวิทยาคือ สัมผัสผู้มาจากแหล่งติดเชื้อสูงของโลก หรือสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ภายใน 14 วัน ไม่แนะให้ใช้ในกรณีไม่มีอาการและไม่มีความเสี่ยงใดเลยส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (Bosster) ถือเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อแล้วอาการหนักคือ กลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้การฉีดกระตุ้น เข็ม 4 ถือว่าเพียงพอแล้ว ยังไม่ต้องฉีดเข็ม 5


เช่นเดียวกับ รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ที่กล่าวว่า การตรวจคัดกรองด้วย ATK เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้รู้ผลเร็วถือเป็นประโยชน์ในการคัดกรองกรณีมีความเสี่ยงแต่อาจสร้างปัญหาได้หากตรวจทั้งที่ไม่มีความเสี่ยงเพราะอาจเกิดผลบวกปลอมได้ ดังนั้นการตรวจ ATK จึงควรนำมาตรวจเมื่อตนเองสงสัยเข้าข่ายติดเชื้อ คือมีอาการคล้ายหวัด หรือมีประวัติสัมผัสร่วมคนในบ้าน หรือคนในที่ทำงานที่ยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ที่สำคัญกว่าการตามคัดกรองตัวเองหลังเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อคือ การป้องกัน นอกจากการรับวัคซีน ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเสมอ โดยเฉพาะเมื่ออยู่กับคนสนิทในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพราะเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนรุนแรงน้อย คนติดเชื้อกว่าร้อยละ 70-80 ไม่มีอาการ จึงไม่อาจรู้ได้ว่าใครบ้างติดเชื้อ