ชลประทาน ย้ำฝนตกลงมาในระยะนี้ เน้นเก็บกักให้มากที่สุด หลังอุตุฯเตือนอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง

กรมชลประทาน ย้ำฝนตกลงมาในระยะนี้ เน้นเก็บกักให้มากที่สุด หลังอุตุฯเตือนมิถุนายน – กรกรฎาคม 2563 อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2563 ว่า ประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ว่าแม้ว่าขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรควรเพาะปลูกพืชเมื่อมีปริมาณน้ำในพื้นที่ของตนที่เพียงพอ หรือมีปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและขอให้เก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ของตนด้วย เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 อาจมีฝนน้อย หรือเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้

ขณะเดียวกันปริมาณน้ำต้นทุนยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย จำเป็นต้องอาศัยน้ำฝนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาที่ต้องระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและส่งน้ำให้การเกษตรสำหรับพืชต่อเนื่องบางส่วน จะมีเพียงทุ่งบางระกำที่ส่งน้ำให้ทำนาปีได้ เนื่องจากปรับปฏิทินการเพาะปลูกเร็วขึ้น เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวรองรับน้ำหลาก การบริหารจัดการน้ำจึงต้องทำอย่างรัดกุม ควบคุมระบายน้ำให้อยู่ในแผนและสอดคล้องกับสถานการณ์ให้มากที่สุด รวมไปถึงการรับน้ำเข้า 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งด้านตะวันตกและตะวันออก จะรับน้ำเท่าที่จำเป็นเท่า ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงต้องระบายน้ำลงมา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับลำเลียงน้ำจากแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนมาช่วยเสริมอีกทางหนึ่งด้วย – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์