ครม. อนุมัติหลักการ มาตรการเยี่ยวยา

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 พ.ค. 64 ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการ มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 ทั้งมาตรการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนและมาตรการที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการในระยะต่อไป ภายหลังจากที่สถานการณ์ระบาดคลี่คลายลงสำหรับมาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทา เยียวยา ข่วยเหลือประชาชน ได้แก่ การเพิ่มเงินช่วยเหลือในโครงการเราชนะอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์  โดยให้สิ้นสุดการใช้จ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยเพิ่มเงินให้กับผู้ประกันตนที่อยู่ในโครงการสัปดาห์ละ1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2  สัปดาห์  ระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งทั้ง 2 โครงการคาดว่าจะสามารถนำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า โดยใช้วงเงินดำเนินการรวม 85,500 ล้านบาท

สำหรับมาตรการระยะที่ 2 จะเริ่มดำเนินการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท  ครอบคลุมประชาชนผู้ถือบัตรประมาณ 13.65 ล้านคน และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ครอบคลุมประชาชนประมาณ 2.5 ล้านคน โดยมีระยะเวลาดำเนินการทั้ง 2 โครงการ 6 เดือน คือตั้งแต่กรกฎาคม – ธันวาคม 2564


ส่วนการดำเนินโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 รัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในลักษณะ “โคเพล” 150 บาทต่อคนต่อวันแต่ไม่เกิน 3,000 บาท ครอบคลุมประชาชน 31 ล้านคน  และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยรัฐบาลจะสนับสนุน e-voucher สำหรับการใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ระยะเวลาดำเนินการถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 นอกจากนี้  ได้เลื่อนการดำเนินโครงการที่มีการอนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการทัวร์เที่ยวไทย จะพร้อม ยืนยันวงเงินใน พ.ร.ก.1 ล้านล้านบาทยังมีเพียงพอสำหรับสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูเศรฐกิจและช่วยเหลือประชาชน – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)