คนในครอบครัวยังเป็นปัจจัยทำติดโควิด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือศบค. แถลงจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,345 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 16,656 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 681 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 192,526 ราย โดยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 74,232 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่น ๆ 118,294 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 4,595 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,012 ราย กทม.มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3,231 ราย สมุทรปราการ 1,386 ราย สมุทรสาคร 1,186 ราย ชลบุรี 914 ราย นนทบุรี 587 ราย ฉะเชิงเทรา 479 ราย นครปฐม 378 ราย อุบลราชธานี 350 ราย ปทุมธานี 330 รายและสงขลา 324 ราย


“วันนี้มีผู้เสียชีวิต 117 คน ปัจจัยเสี่ยงจากโรคประจำตัว คนในครอบครัว และไปในพื้นที่แออัด เป็นชาย 62 ราย หญิง 55 ราย เป็นคนไทย 112 คน เมียนมา 5 คน อายุระหว่าง 33-92 ปี โดยกทม.มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 55 ราย สมุทรปราการ 9 ราย สมุทรสาคร 8 ราย นราธิวาส 7 ราย ปทุมธานี 6 ราย นครปฐมและปัตตานี จังหวัดละ 4 ราย กาฬสินธุ์ สุโขทัย นครสวรรค์และตากจังหวัดละ 2 ราย ส่วนที่สงขลา ตรัง ระนอง ร้อยเอ็ด นครพนม อุดรธานี สกลนคร กำแพงเพชร พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 1 ราย” โฆษกศบค. กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า พบคลัสเตอร์ใหม่ 6 แห่ง คือที่บริษัทระบบกำลังไฟฟ้า เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทยางรถยนต์และโรงงานผลิตภัณฑ์ปลา เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โรงงานเครื่องปรับอากาศ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี บริษัทยางรถยนต์ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโรงงานแม่แบบเซรามิค สะเดา จังหวัดสงขลา ส่วนการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 29 กรกฎาคม 2564 พบการแพร่ระบาด 518 แห่ง 36,816 คนใน 49 จังหวัด จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในโรงงานมากที่สุด คือเพชรบุรี 4,464 คน เพชรบูรณ์ 3,487 คน ประจวบคีรีขันธ์ 2,538 คน สมุทรสาคร 2,496 คน และสงขลา 2,209 คน“อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก คืออุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมพลาสติก ส่วนการประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 โรงงานทุกขนาดในประเทศจากทั้งหมด 64,038 แห่ง ประเมินแล้ว 18,005 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28 มีโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ 12,256 แห่ง ร้อยละ 68 ไม่ผ่านเกณฑ์ 5,749 แห่ง ร้อยละ 31” โฆษกศบค. กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวานนี้ (29 ก.ค.) มีผู้ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น 420,148 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 366,663 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 53,485 ราย ยอดผู้ฉีดวัคซีน 17,011,477 โดส. – (สำนักข่าวไทย)