การบินไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 4 คน

นางลัศนันท์ ลีลามณี เลขานุการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามในหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยฯ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การบินไทข จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุมมีมติ แต่งตั้งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯแทนนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ แต่งตั้งนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายพินิจ พัวพันธ์ แต่งตั้งนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำเหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนางปรารถนา มงคลกุล และแต่งตั้งนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯแทน นางสาวศิริกุล เลากัยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์