กอนช. เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (11 ส.ค.65)

0
30

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ 17 จังหวัด

รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (11 ส.ค.65) ว่า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักบริเวณ จ.บึงกาฬ 153 มิลลิเมตร , ปราจีนบุรี 111 มิลลิเมตร และเชียงใหม่ 74 มิลลิเมตร พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณ จ.เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี และตราด ภาพรวมปัจจุบัน จ.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และพิจิตร ยังคงเกิดอุทกภัยอยู่ขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำแหล่งน้ำทุกขนาด 47,432 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 57 ทั้งนี้ ยังเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันถึงวันที่ 17 สิงหาคมนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณ จ.เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก และตาก // ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และศรีสะเกษ // ภาคตะวันออก บริเวณ จ.นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด


พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของแม่น้ำกก แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเลย แม่น้ำชี แม่น้ำมูล แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำตราด


(กอนช.) ยังคงให้หน่วยานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำกักเก็บสูงสุด (Upper Rule Curve) 9 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ // อ่างเก็บน้ำกิ่วลม และอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา จ.ลำปาง // บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ // อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี // อ่างเก็บน้ำน้ำพุง จ.สกลนคร // อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น // อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง รวมทั้ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาตรน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ