กอนช. ขอให้ประชาชนตอนบนของประเทศและภาคใต้ระวังเกิดฝนตกบางพื้นที่ รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (25 เม.ย.65)

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ขอให้ประชาชนตอนบนของประเทศและภาคใต้ระวังเกิดฝนตกบางพื้นที่ พร้อมเร่งเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน

รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (25 เม.ย.65) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเช่นกัน ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักบริเวณ จ.จันทบุรี49 มิลลิเมตร , พังงา 79 มิลลิเมตร และเชียงราย 43 มิลลิเมตรขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั่วประเทศทุกขนาด 23,442 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 40 จุดเฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ส่วนคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา บางปะกง แม่กลองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน


และยังได้ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อย่างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านฝายพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี กรมชลประทาน ได้ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยหินและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหิน


หากแล้วเสร็จจะส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 1,250 ไร่ และโครงการเกษตรวิชญาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้ปรับปรุงสระเก็บน้ำห้วยปางหมี เพื่อสนับสนุนน้ำโครงการเกษตรวิชญาฯและพื้นที่การเกษตรบ้านกองแหะ 378 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 286 ครัวเรือน ปัจจุบันคืบหน้าแล้วร้อยละ 95 ส่วนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี กรมทรัพยากรน้ำ ได้เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุน