กลาโหมไทย รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 30 ล้านบาท จากกระทรวงกลาโหมจีน ช่วยไทยต่อสู้ COVID-19

กระทรวงกลาโหมไทย รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 30 ล้านบาท จากกระทรวงกลาโหมจีน ช่วยไทยต่อสู้ COVID-19

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากนาย Yang Xin (หยาง ซิน) อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (ดอนเมือง) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ว่า เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับมอบจากกระทรวงกลาโหมจีนในวันนี้ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเต็มที่ ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้รับมอบมีทั้งหมด 18 รายการ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หน้ากากทางการแพทย์ และชุดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณกระทรวงกลาโหมของจีนเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ในวันพฤหัสที่ 14 พฤษภาคมนี้ กระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมจีน จะมีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างหน่วยแพทย์ของกองทัพ หน่วยแพทย์ตำรวจ และหน่วยแพทย์ของสาธารณสุข ทั้งฝ่ายไทยและจีน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในการรับมือโรคอุบัติใหม่ และใช้โอกาสนี้ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติของการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานการณ์วิกฤต และแนวทางการรักษาร่วมกันของทั้งสองประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกสองที่อาจเกิดขึ้นอีก ซึ่งทางจีนสามารถดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับไทยเป็นอย่างมาก ส่วนการกระจายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลของกองทัพ โรงพยาบาลของสาธารณสุข โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดที่ยังมีความต้องการ

ขณะที่ นาย Yang Xin (หยาง ซิน) อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจีน ขณะนี้ดีขึ้นมาก ถือว่าได้รับชัยชนะในระลอกแรก ซึ่งยังคงต้องระมัดระวังต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในรอบสอง ขณะที่ในประเทศอื่นทั่วโลกกำลังพบผู้ติดเชื้อมากมาย ซึ่งจีนก็ได้ตั้งรับเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดในประเทศจีนอีกระลอก โดยได้ตั้งกลไกที่ท่าอากาศยานและท่าเรือต่างๆ และจะใช้ความพยายามมากที่สุดเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประชาชนของจีน

สำหรับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่รับมอบจากกระทรวงกลาโหมจีนในครั้งนี้ อาทิ เครื่องช่วยหายใจแบบไม่เข้าไปในร่างกาย จำนวน 6 เครื่อง เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 10 เครื่อง เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอกเลือดดำ จำนวน 30 เครื่อง เครื่องวัดอุณภูมิที่ศรีษะแบบอินฟาเรด จำนวน 100 เครื่อง ชุดตรวจโควิด-19 แบบ PCR จำนวน 6,000 ชุด หน้ากากทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 100,000 ชิ้น หน้ากากทางการแพทย์สำหรับผ่าตัด จำนวน 15,000 ชิ้น แว่นป้องกันทางการแพทย์ จำนวน 10,500 คู่ ชุดสวมป้องกันทางการแพทย์ จำนวน 7,000 ชุด ถุงมือมือป้องกันเคมี ชีวะ และนิวเคลียร์ จำนวน 120 กล่อง รวมทั้งหมดมูลค่า 6 ล้านหยวน หรือ 30 ล้านบาท – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์