กรุงเทพมหานคร เป็นอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก ดึงงานประชุมนานาชาติเข้าสู่ประเทศได้สูงสุด

0
31

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่กรุงเทพมหานคร เป็นอันดับ 1 ในเอเชียแปซิฟิก ที่สามารถดึงงานประชุมนานาชาติเข้าสู่ประเทศได้สูงสุดจากผลรายงานวิจัยประจำปี “Leveraging Intellectual Capital” ซึ่งเป็นการวัดอันดับการใช้ประโยชน์จากทุนทางปัญญาของแต่ละประเทศจัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศด้านการจัดประชุม GainingEdge เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่า กรุงเทพมหานคร สามารถดึงงานประชุมมาจัดในประเทศได้มากถึง 123 งาน คิดเป็นอัตราการใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 63.4 ทำให้กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งถือเป็นการจัดอันดับเมืองจุดหมายปลายทาง MICE ทั่วโลก


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ระดับผู้นำ รวมถึงการประชุมที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี เป็นสัญญาณและโอกาสที่ดีที่จะดึงการจัดงานต่างๆ เข้ามาในประเทศไปจนถึงปีหน้า ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยังระบุว่า หากสามารถผลักดันการจัดประชุมให้เกิดขึ้นได้ตามแผน ปีนี้จะมีจำนวนนักเดินทาง MICE (ไมซ์ )รวมมากกว่า 6 ล้านคน สร้างรายได้รวมกว่า 28,400 ล้านบาท ต่อเนื่องถึงในปี 2566


ดังนั้นนายกรัฐมนตรี พร้อมสนับสนุนภาคบริการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไมซ์ ในการพัฒนาความรู้ ฝีมือ ทักษะแก่บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในหลายๆ ด้าน ทั้งนี้เชื่อมั่นศักยภาพไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจไมซ์อยู่ในลำดับต้นๆ ของภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ขยายผลต่อยอดในการพัฒนาประเทศต่อไป