กระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยช่วงเปิดภาคเรียนนี้

0
206

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ ว่า ระหว่างวันที่ 13 – 24 พฤษภาคมนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก ได้จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจจราจร ดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนและจุดเชื่อมต่อการเดินทาง รวมทั้งกำกับดูแลรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสาร 

โดยเฉพาะเส้นทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นที่ 1 ถนนสามเสน ราชวิถี นครราชสีมา เส้นที่ 2 ถนนอโศก เพลินจิต สุขุมวิท และเส้นที่ 3 ถนนสีสม สาทร เจริญกรุง รวมถึงบริเวณที่มีผู้โดยสารและการจราจรหนาแน่น เช่น ถนนบางนา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สะพานกรุงธน ถนนพระราม 6 หน้าโรงเรียนสามเสน สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ควบคู่กับการตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารประจำทางและรถโรงเรียน 

ขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เพิ่มปริมาณรถโดยสารสาธารณะร้อยละ 10 หรือประมาณ 22,200 เที่ยวต่อวัน ในเส้นทางที่ผ่านสถานศึกษา พร้อมเร่งคืนพื้นที่ที่มีการก่อสร้างในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เร่งคืนพื้นที่ก่อสร้างที่ไม่จำเป็นโดยเร็ว และร่วมกันแก้ไขปัญหากับผู้รับจ้างกรณีเกิดเหตุที่ทำให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานาน รวมถึงพิจารณาแนวทาง การระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากการก่อสร้างโครงการในความรับผิดชอบ กรมเจ้าท่า กำกับดูแลความปลอดภัย ปริมาณนักเรียนและผู้ใช้บริการบริเวณท่าเรือ พร้อมประสานผู้ประกอบการเรือโดยสารเพิ่มเที่ยวเรือวันละ 1 – 2 เที่ยว รวมทั้งกำชับพนักงานประจำท่าเรือดูแลความปลอดภัยเป็นพิเศษ

สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดกำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเข้มงวด รถโรงเรียนและรถรับจ้างเอกชนทุกประเภทต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สภาพรถมีความพร้อมทั้งความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถ และต้องไม่มีนักเรียนโหนหรือขึ้นไปนั่งบนหลังคารถอย่างเด็ดขาด ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยหน้าโรงเรียน เช่น ทางม้าลาย ไฟสัญญาณจราจร ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ทางเดินเท้า สะพานลอยคนข้าม ให้แล้วเสร็จทโดยกำหนดให้ดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อยจังหวัดละ 5 โรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน และในอนาคตให้พิจารณาติดตั้งเสียงสัญญาณเตือนควบคู่กับทางม้าลายและสัญญาณไฟจราจร