กรมสุขภาพจิตแนะเสพสื่อเรื่องวัคซีนไม่ให้ป่วยใจ

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุความเครียดของคนไทยขึ้นลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อมีสถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ความเครียดของคนไทยจะเริ่มค่อยๆ สูงขึ้น ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจหรือพลังใจจะช่วยในการรับมือ หรือปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้ โดยยังมีภาวะความรู้สึกหรือสุขภาพจิตที่ดีต่อไป หนึ่งในภูมิคุ้มกันทางใจคือ การไม่ตระหนก รับข้อมูลเรื่องวัคซีนที่เหมาะสมและเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐ เช่น ศบค. กระทรวงสาธารณสุข จะช่วยลดการรับฟังข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาได้อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวอีกว่า เป็นเรื่องปกติเมื่อมีเรื่องใหม่ๆ เกิดขึ้น คนเราจะอยากรู้เรื่องใหม่ๆ เรื่องของวัคซีนก็เช่นกัน เป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคน การหาข้อมูลเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งต้องระวังการแพร่ข้อมูลในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 ผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายช่องทาง มีทั้งข่าวจริง ข่าวปลอม ข่าวลือ ทำให้ดูเสมือนว่าสถานการณ์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความสับสน ประชาชนเกิดความตระหนกตกใจ ตามมาด้วยความกลัว เครียด และวิตกกังวล จึงจำเป็นที่ต้องระมัดระวังในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเราจะได้อยู่อย่างตระหนักรู้ ไม่ตื่นตระหนก ไม่ขาดสติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถป้องกันตัวเองและแนะนำผู้อื่นได้. – (สำนักข่าวไทย)