กรมการท่องเที่ยวร่วมทำกิจกรรม The Eco Tourism Hero ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี

0
180

กรมการท่องเที่ยว ดึง นาย ณภัทร พร้อมด้วยนายแบบเดอะเฟชไทยแลนด์ และจิตอาสา ร่วมทำป้ายบอกเส้นทางเดินป่าและทำแนวกันไฟ กิจกรรม The Eco Tourism Hero ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรักษาระบบนิเวศในป่า ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

        วันนี้ (11 พ.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กล่าวเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุชัย หรดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และ นาย ณภัทร เสียงสมบุญ นักแสดงชื่อดัง นายแบบจากรายการเดอะเฟช ไทยแลนด์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

        กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว จึงได้จัดกิจกรรมรณงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้น ภายใต้โครงการ “The Eco Tourism Hero” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และดึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมพลิกฟื้นและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม สร้างพลังการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคประชาชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 กิจกรรมนำร่อง ดังนี้ 1.ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและปลอดขยะแก่ทะเลไทย 2.ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะอาด ปลอดภัย และน่าประทับใจ 3.พัฒนาเส้นทางการเดินป่าให้น่าเที่ยว 

        สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกิจกรรมการพัฒนาเส้นทางการเดินป่าให้น่าไปเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ด้วยบางเส้นทางมีความอันตรายและอุปสรรคมากมาย รวมไปถึงการเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้เตรียมการรองรับอาจเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศภายในป่าได้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรักษาระบบนิเวศในป่า จึงเป็นภารกิจสำคัญ โดยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ป้ายบอกระยะทาง ป้ายบอกกฎระเบียบ และป้ายข้อมูลจุดสำคัญ พื้นที่บริเวณอุทยานเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในเส้นทาง ถ้ำธารลอดน้อย – น้ำตกไตรตรึงษ์ – ถ้ำธารลอดใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ที่ยังคงมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และงดงาม โดยก่อนการทำกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์และเส้นทางการเดินป่า พร้อมการบริหารจัดการทำแนวกันไฟ โดยเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำป้ายบอกเส้นทางเดินป่าและทำแนวกันไฟ