“กรณ์” เสนอ ก.คลัง จ่ายเงินชดเชยลูกจ้างตรง

กรุงเทพฯ 25 มี.ค.- “กรณ์” เสนอ ก.คลัง จ่ายเงินชดเชยลูกจ้างโดยตรง  ไม่ใช้กองทุนประกันสังคม หวั่นกระทบสถานะระยะยาว ซ้ำขั้นตอนยุ่งยากล่าช้า 

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้าโพสต์เฟซบุ๊กเสนอแนะเพิ่มเติมในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า ข้อสังเกตเพิ่มเติมฝากไปยังกระทรวงการคลัง ดังนี้ 1.ไม่ควรใช้กองทุนประกันสังคมมารับภาระเพราะจะกระทบกับสถานะกองทุนในระยะยาว รัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือโดยตรงและทุกคนที่เดือดร้อนควรได้ 50% ของเงินเดือนเท่ากัน สูงสุด 7,500 บาทเป็นอย่างน้อย  

2. ถึงแม้ลูกจ้างปกติในมาตรา 33 จะได้เงินชดเชยมากกว่าแต่ขั้นตอนการเบิกจากประกันสังคมยุ่งยากและล่าช้ากว่าซึ่งกว่าจะได้เงินอาจจะเป็นเดือน ซึ่งช้าไปควรใช้โครงการเดียวกันของกระทรวงการคลัง ยิงตรงไปยังทุกคน 3.หากลูกจ้างมาตรา 33 ต้องการกู้เงินยังต้องไปยื่นเอกสารที่ธนาคารอีกรอบหนึ่งเสียเวลาและย้อนแย้งนโยบายอยู่กับบ้าน 

4. วงเงินทั้งหมดที่ใช้กับทุกมาตรการรวมกันยังน้อยมาก และเงินชดเชย 5,000 บาทอาจไม่ทั่วถึง เพราะลำพังผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 มีเกือบ 5 ล้านคนแล้ว ยังมีผู้ต้องการใช้สิทธิที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนอีกหลายล้านคนแต่รัฐบาลตั้งงบไว้เพียง 45,000 ล้านบาท หรือเพียงพอต่อ 3 ล้านคนเท่านั้น

5. ตามข้อเสนอเดิมของ “กล้า” เราคิดว่ารัฐบาลควรดูแลประชาชนคนละ 10,000 บาทโดยตรงทุกคน และควรโอนงบประมาณจากทุกกระทรวงด้วยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 10% ผมและ “กล้า “ขอขอบคุณกระทรวงการคลังอีกครั้ง มาตรการทั้งหมดนี้ตรงจุด ทันเวลาแต่ยังไม่พอ ขอเป็นกำลังใจประชาชนทุกคน  .- สำนักข่าวไทย