กทม.เริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรก รพ.บางขุนเทียน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยในส่วนของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ คนแรกคือ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตามด้วย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. และ นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โดยวันนี้คาดว่าจะฉีดทั้งหมด 30 คน เป็นแพทย์และบุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

นอกจากนั้นในวันนี้จะเป็นวันแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้กับบุคลากรการแพทย์ นอกจากที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแล้ว ยังมีที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุติน ธะโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ที่จะฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เป็นลำดับแรก เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ หากมีอาการที่ไม่พึงประสงค์จะสามารถให้การดูแลได้อย่างทันท่วงที ต่อจากนั้นจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในสัปดาห์ต่อๆ ไป ตามแผนจะเริ่มฉีดให้กับกลุ่มแรก คือ บุคลากรการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ 6 เขตติดกับสมุทรสาคร ประกอบด้วย เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน, เขตหนองแขม, เขตจอมทอง, เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ .-สำนักข่าวไทย