30.3 C
Pattaya
Wednesday, June 19, 2019
Home Tags องคมนตรี

Tag: องคมนตรี

องคมนตรี ตรวจติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อ 11 ธันวาคม 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม           สำหรับโครงการพระราชดำริ...

องคมนตรี เปิดสะพานแขวนโครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม เชียงใหม่

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 11 ธันวาคม 61 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ ร่วมเปิดสะพานเชื่อมใจแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ในโครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม ซึ่งดำเนินการก่อสร้างสะพานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของชาวบ้านบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี...

Latest Stories