30.7 C
Pattaya
Monday, January 17, 2022
Home Tags มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tag: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 183 ง หน้า 34 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ...

นักศึกษาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “The ICDL Digital Competition 2017”

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนให้ คุณธวัลรัตน์ มีเมล์ คุณศิริพร กาวิชา และคุณสิริกร ทวีปัญโญภาส นักศึกษาคณะบริการธุรกิจชั้นปีที่ 2 นำทีมโดยคุณพัชร์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน “The ICDL Digital Competition 2017” เมื่อในวันที่...

Latest Stories