โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Nakornping Run For Heart “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” ครั้งที่ 1

0
1052

เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสร้างความตระหนักและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 17 กันยายน 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Nakornping Run 4 Heart “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของประโยชน์การออกกำลังกาย จึงได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสนใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคที่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการสร้างความตระหนักและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,500 คน

นายแพทย์ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเป็นโรคที่รุนแรงซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษา เป็นหนึ่งในสามโรคที่คร่าชีวิตของคนไทยมากที่สุดในแต่ละปี และพบว่าแนวโน้มของผู้ป่วยในโรคกลุ่มนี้มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ เพราะสาเหตุของโรคเกิดจากวิถีชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เช่น ขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การสูบุหรี่ และมีความเครียดสูง นำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีการป้องกันโรคหัวใจที่ดีที่สุด คือ การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยกิจกรรมการเดิน-วิ่งออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ที่สามารถทำได้สะดวก ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

สำหรับ กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Nakornping Run 4 Heart “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 นั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ มินิมาราธอน ( 12 กม. ) เดินเพื่อสุขภาพ (ฟันรัน) ( 4 กม .) และVIP (บริจาคด้วยใจ สร้างกุศลไปด้วยกัน) ซึ่งผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัล Overall อันดับ 1 – 3 ชาย/หญิง ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 2,000 1,500 1,000 บาท ตามลำดับ นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ทุกคนที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านโรคหัวใจได้อย่างแข็งแรงอีกด้วย