สำนักงานอัยการภาค 5 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ยุติความรุนแรง มินิมาราธอน

0
805

เมื่อ 4 สิงหาคม 61 ที่ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพงษ์  วัฒนพานิช  อธิบดีอัยการภาค 5 เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรมเดิน-วิ่งยุติความรุนแรงมินิมาราธอน  เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และบุคคลในครอบครัว ซึ่งจัดโดยสำนักงานอัยการภาค 5 ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการแข่งขันเริ่มที่ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ศูนย์ราชการเชียงใหม่ ฝั่งคลองชลประทาน ไปจนถึงจุดกลับตัวห้วยตึงเฒ่ามายังบริเวณจุดสตาร์ท ระยะทาง 5 และ 10.5 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งร่วมกิจกรรมกว่า 2 พันคน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และบุคคลในครอบครัว  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง  ประชาสัมพันธ์บทบาทของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่  สำหรับเงินรายได้ที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่าย  จะนำไปใช้สนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรีและบุคคลในครอบครัว.