นักวิ่งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมวิ่งเทรล Thailand By UTMB 2020 ที่ดอยอินทนนท์

0
198

เมื่อ 31 ตุลาคม 63 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาในการจัดแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand By UTMB 2020 ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นสนามเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการจัดให้เป็น 1 ใน 6 สนามซีรีย์ของ Ultra Trail Mont Blanc หรือ UTMB โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 และมีการแข่งขันทั้งหมด 5 ระยะทางด้วยกัน คือ ระยะทาง 170 กิโลเมตร 120 กิโลเมตร 80 กิโลเมตร 25 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ภายใต้การแข่งขันในรูปแบบ New Normal Race โดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก


สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากครั้งที่แล้ว เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้กับจังหวัดเชียงใหม่ และชาวบ้านในพื้นที่กว่า 50 ล้านบาท ซึ่งการวิ่งเทรล Thailand by UTMB เป็นการแข่งขันที่มีเส้นทางวิ่งรอบดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยจุดสูงสุดของเส้นทางประมาณ 2,100 เมตร และต่ำสุดประมาณ 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายทางชีวภาพจากสภาพป่าที่เปลี่ยนไปตามระดับความสูง โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวม้ง และ ปกาเกอะญอ พร้อมชมแปลงเกษตรตามโครงการหลวงในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ ทุ่งดอกเบญจมาศ ไร่กาแฟ ไร่สตอร์เบอรี่ และ ทุ่งนาข้าวขั้นบันได นอกจากนี้ การจัดแข่งขันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้เส้นทางเพื่อการปฏิบัติงาน อาทิ เส้นทางเดินดับไฟป่า ทางลาดตระเวน หรือเป็นแนวกันไฟ อีกทั้งจะสามารถสร้างให้เป็นกิจกรรมแหล่งสร้างรายได้ใหม่ ที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคต.