ทัพนักปั่นครึ่งหมื่น ร่วมท้าพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด #11 สูงสุดยอดในสยาม

0
1183

เมื่อ 11.00 น.วันที่ 30 มกราคม 61 นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง นายวิชัย ลดาลลิตสกุล ประธานชมรมจักรยาน อ.จอมทอง นายสัมโพธิ เทียนทอง ที่ปรึกษาฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ท้าพิชิตอินทนนท์ คนพันธุ์อึด ครั้งที่ 11 รณรงค์และป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดำเนินงานตามโครงการปั่นสองน่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 61 โดยมีพิธีปล่อยขบวนนักปั่น ตั้งแต่เวลา 7.00 น.จากอำเภอจอมทองถึงยอดดอยอินทนนท์ บนเส้นทางสาย 1009 จากหลักกิโลเมตรที่ 0-48 โดยนักปั่นที่ทำเวลาน้อยที่สุดจะได้รับโล่เกียรติยศและเสื้อเจ้าภูเขา ณ เวทียอดดอยอินทนนท์ โดยมีสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการการรับสมัคร ได้กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆให้นักปั่นทราบ

สำหรับจำนวนนักปั่นจักรยานที่ได้ลงชื่อสมัครและลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วยนักปั่นชายหญิงจำนวนทั้งสิ้น 7500 ราย ซื้อเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2500 ราย อันแสดงถึงความสนใจให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า เส้นทางขึ้นสู่ดอยอินทนนท์นั้น ค่อนข้างมีความลาดชันและประกอบด้วยของที่คดเคี้ยวหลายจุด จึงส่งผลให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ คำนึงถึงกรณีอุบัติเหตุรวมทั้งเหตุจากการเจ็บป่วยอย่างกะทันหันอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกิจกรรม จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลรามคำแหง ในการจัดหน่วยแพทย์ฉุกเฉินขึ้นไปประจำจุดตามจุดเสี่ยงรวม 3 จุด โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมกับโรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งคณะแพทย์และพยาบาลแผนกฉุกเฉิน พร้อมทั้งรถพยาบาลที่ติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพรวม 3 คัน ขึ้นไปประจำและพร้อมรับมือไว้แล้ว เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย อีกทั้งยังมีนักปั่นซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลรามคำแหง และมีความชื่นชอบเรื่องการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพรวม 2 คน เข้าร่วมทดสอบพลังกับนักปั่นทั้งหลายด้วย