กิจกรรมปั่น 2 ดอย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

0
264

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่น 2 ดอย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Bike to the mountains” ปั่นสองดอยกอยผ่อป่า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เมื่อ 17 มิถุนายน  61 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม  ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ปั่น 2 ดอย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Bike to the mountains” ปั่นสองดอยกอยผ่อป่า และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักปั่นทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรม ปั่น 2 ดอยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Bike to the mountains” ปั่นสองดอยกอยผ่อป่า ประจำปีงบประมาณ 2561  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกันมากขึ้น สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งในการจัดกิจกรรม “Bike to the mountains”  ได้กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน จากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเข้าเส้นชัย  ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักกีฬา ชมรมปั่นจักรยาน และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,000 คน.