กลุ่มนักปั่นจิตสาธารณะทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม “ปั่นปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลหาดใหญ่” เชียงใหม่-หาดใหญ่

0
484

เมื่อ 06.45 น. วันที่ 2 ธันวาคม 61  ที่ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นปันบุญ เพื่อโรงพยาบาลหาดใหญ่”  จัดขึ้นเพื่อเป็นการรับบริจาคทุนทรัพย์จากผู้มีจิตกุศล ตลอดระยะทาง เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักปั่นจักรยานจิตสาธารณะจากทั่วประเทศ ร่วมปั่นจำนวนเกือบ 200 คน เพื่อปั่นจักรยานบอกบุญแก่ประชาชนทั่วไป จากจังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 – 22 ธันวาคม 61 รวมระยะทางรวมเกือบ 2,000 กิโลเมตร  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

สืบเนื่องมาจากการที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโรงพยาบาลหลัก ที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกระดูกสันหลัง และข้อสะโพก ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งจากอุบัติเหตุ และด้วยภาวะสุขภาพของบุคคล จึงมีแนวคิดในการที่จะจัดสร้างศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยกระดูก เพื่อการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยสูงขึ้น ฟื้นตัวเร็วขึ้น สามารถดูแลและช่วยเหลือตนเองได้ ลดภาระลูกหลานและบุคคลใกล้ชิด ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคสมทบทุน กับคณะนักปั่นตลอดเส้นทางเชียงใหม่ – หาดใหญ่ สงขลา ระหว่างวันที่ 2 – 23  ธันวาคม 61 หรือ สามารถร่วมสมทบทุนด้วยการโอนเงินได้ที่ บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 936-029236-2 ในนาม “ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง (Spine Center)” เพื่อร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลังในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างต่อไป.