โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาส ครบรอบ 130 ปี

0
667

โอกาสเดียวกันได้แต่งตั้ง นายแพทย์มาโนช เล้าวงค์ เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยจะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานด้านวิชาชีพทางการแพทย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้ทันสมัย

เมื่อ10.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 61 ที่ ห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ศจ.ดร.ทวีศักดิ์  มหาชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ ศจ.สมชิด หัวหน้าประธานกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นประธานพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาส โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ครบรอบ 130 ปี และพิธีแต่งตั้ง นายแพทย์มาโนช  เล้าวงค์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย กงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ , กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่  และกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครบรอบโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 130 ปี เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้ให้บริการรักษาพยาบาลทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มโรค อาทิ อายุรกรรม , สูติกรรม , กุมารเวชกรรม , ศัลยกรรมประสาท , จักษุคลินิก , การผ่าตัดสมอง , เคมีบำบัด กายภาพบำบัด และให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณ เป็นต้น โดยจะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาชีพทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาให้ทัดเทียมทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น ด้านองค์ความรู้ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความเชื่อมั่นของประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่ไว้วางใจใช้บริการต่อไป