โรงพยาบาลสวนปรุง ส่งทีมบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ลงพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ 19-23 พ.ย.นี้

0
43

โรงพยาบาลสวนปรุง ส่งทีม CCRT ลงพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีน เสริมสร้างพลังใจให้ความรู้ เพิ่มอีก 1 จุด มุ่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 100 %นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดทีม CCRT ของโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดเมืองใหม่เพิ่มอีก 1 จุด เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน เสริมสร้างพลังใจให้ความรู้ แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจะให้บริการระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้ารับบริการได้ 


ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดหรือ Red Zone หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงร่วมกันเร่งดำเนินการตรวจเชิงรุกในชุมชนต่างๆ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใน 14 วัน ด้วยการตรวจ ATK แยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุด กระตุ้นให้ทุกคนออกมาฉีดวัคซีนโดยไม่กังวลใจหรือลังเลใจ ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้ 100 % รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และผู้ที่อยู่ในชุมชน ในสถานการณ์ที่ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากจนทำให้เกิดภาวะเตียงไม่เพียงพอ การทำ Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งผู้ติดเชื้อจะได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำ การสอบถามเพื่อประเมินอาการจากบุคลากรทางการแพทย์ทุกวัน


ทั้งนี้ โรงพยาบาลสวนปรุงยังเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน และสถานศึกษา โดยให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 18,500 คน รวมทั้งเปิด Cohort Ward และ Community Isolation (CI) รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว รวม 188 เตียง และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีม CCRT ตรวจ ATK ฉีดวัคซีนและเสริมพลังใจเชิงรุกในชุมชน อีกด้วย