โครงการช้างรอด เพราะเราช่วย มอบเงินช่วยช้างเชียงใหม่ 249 เชือก กว่า 1.1 ล้านบาท

0
150

เมื่อ 15 มกราคม 64 ที่ ปางช้างแม่แตง ได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประกอบการปางช้างในเชียงใหม่ จำนวน 15 ปาง เพื่อช่วยเหลือช้างทั้งหมด 249 เชือก ตามโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมฯ / กรรมการผู้จัดการ โรงแรมศิริปันนาวิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่ พร้อมเจ้าของปางช้างต่างๆร่วมในพิธี


พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์​ Covid-19​ ทำให้ช้างและควาญช้างขาดรายได้ ในแต่ละวันช้างต้องการหญ้า และอาหารที่เหมาะสม​อย่างน้อย วันละ 10% ของน้ำหนักตัว หรือ ประมาณ​ 200 – 300 กก./วัน/ตัว สมาคม​ธุรกิจ​ท่องเที่ยว​จังหวัด​เชียงใหม่​ ได้เล็งเห็น​ถึงความเดือดร้อน​และประสงค์ ​ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยสัตว์ ​ที่เป็​นหนึ่งในสัญลักษณ์​ของชาติ ให้ยังดำเนินชีวิต​ต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการ​เพื่อการกุศล​ “ช้างรอด เพราะ​เรา​ช่วย” โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อระดม​ทุนบริจาคจากทุกภาคส่วน เพื่อประคับประคอง​ให้น้องช้างยังอยู่​ต่อไปได้ ไม่ถูกขายทอดตลาด​ไปสู่นักลงทุนข้ามชาติ ทั้งนี้ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับบริจาคคนละ 10 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับ “วันช้างไทย” ซึ่งในวันนี้ได้ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับปางช้าง 15 ปาง ช้างทั้งหมด 249 เชือก และองค์ช่วยเหลือช้าง 4 องค์กร ​รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,147,000 บาท.