โครงการกลุ่มเซ็นทรัล รักษ์สิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

0
353

เมื่อ 07.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 60 ที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานโครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม CENTRAL GREEN Project 2017 @chiangmai ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายทุภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาคม กว่า 200 คน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมที่ปลูกจิตสำนึก ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งในองค์กรกลุ่มเซ็นทรัลและชุมชนโดยรอบ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยความตั้งใจจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมบุคลากรของบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.