แอร์เอเชีย ปรับเพิ่มเที่ยวบินตรงไป-กลับ หัวหิน-เชียงใหม่ เป็นสัปดาห์ละ 3 วัน

นายอุดร ออลสัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลเห็นชอบอนุมัติวงเงิน 250 ล้านบาท เพื่อยกระดับท่าอากาศยานหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติเต็มรูปแบบ โดยขยายความกว้างของรันเวย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงานในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565จากนั้น จะขยายอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติมและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในอนาคตท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นศูนย์กลางการบินในระดับภูมิภาค ขณะที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่สำหรับการท่องเที่ยวในโครงการ Thailand Riviera 4 Plus 2 ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.ระนอง จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย ขณะนี้ผู้บริหารจากบริษัท Phoenix Aviation International HK ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อกำหนดแผนการบินของสายการบินเจท สตาร์ สกู๊ตแอร์ ไชน่า เอ็กเพรส นำนักท่องเที่ยวบินตรงมายังท่าอากาศยานหัวหิน โดย ททท.ได้ประสานงานไปยังสำนักงานต่างประเทศที่สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน อินเดีย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี


ขณะที่การท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหิน – ชะอำ เชื่อว่าจะมีแนวโน้มที่ดี หลังจากแอร์เอเชีย ปรับตารางเที่ยวบินตรงหัวหิน – เชียงใหม่ เพิ่มเป็น 3 วันต่อสัปดาห์ จากเดิม 2 วันต่อสัปดาห์ เริ่มใช้ตารางบินใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง 29 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วยเที่ยวบิน FD3900 เชียงใหม่-หัวหิน วันอังคาร,พฤหัส.เสาร์ ออกเวลา 11.25 น. ถึงเวลา 12.45 น. และ เที่ยวบิน FD3901 หัวหิน-เชียงใหม่ วันอังคาร,พฤหัส.เสาร์ ออกเวลา 13.15 น. ถึงเวลา 14.30 น. ทั้งนี้ เส้นทางการบินหัวหิน – เชียงใหม่ ที่ผ่านมามีอัตราผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 80 ต่อเที่ยวบิน