แม่แจ่มผุดแคมเปญ ถ้ารักกันอย่างเพิ่งกลับ รับหยุดยาวเข้าพรรษา สั่งจับตาคลัสเตอร์อาสามูลนิธิฯ ติดเชื้อแล้ว 10 ราย

0
85

เมื่อ 23 กรกฏาคม 64 สถานการณ์โควิด 19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง โดยในวันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 35 ราย ยอดสะสมอยู่ที่ 4,273 ราย โดยในเดือนกรกฏาคม พบว่าผู้ติดเชื้อ
ได้กระจายตัวอยู่ในทุกอำเภอ มากสุดที่อำเภอแม่ริม มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 149 ราย รองลงมาคืออำเภอเมือง 114 ราย และ อำเภอจอมทอง 90 ราย ส่วนอำเภอที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวคืออำเภอแม่แจ่ม

ล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่แจ่ม ออกแคมเปญ “ถ้ารักกันอย่างเพิ่งกลับ” ขอความร่วมมือชาวอำเภอแม่แจ่มที่อยู่นอกพื้นที่ งดเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อรักษาพื้นที่ให้ปลอดเชื้อโควิด 19 หลังจากที่ผ่านมา
ทุกหมู่บ้าน พร้อมใจวางกฏเข้มห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกหมู่บ้าน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จนทำให้ไม่พบผู้ติดเชื้อตลอดเดือนกรกฏาคมส่วนการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรค ยังคงจับตาหลายคลัสเตอร์ที่กระจายตัวในหลายอำเภอ ล่าสุดสั่งปิดอาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน หลังพบว่าคณะทำงานจัดบูธของมูลนิธินิมิตใหม่
ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มเป็นจำนวน 10 คน จาก 6 คนเมื่อวานนี้ โดยทั้งหมดถูกจับกุมดำเนินคดี เนื่องจากเดินทางมาจากจังหวัดระยอง และเข้าพักที่อาคารเออร์เบิน เฮ้าส์ โดยไม่ได้กรอกข้อมูล CM CHANA และไม่ผ่านการตรวจคัดกรองและกักตัว ฝ่าฝืนคำสังคณะกรรม
การควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่


นอกจากนี้ยังประกาศให้ผู้ที่เสี่ยงสัมผัสกับกลุ่มอาสาสมัครของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งออกบูธจำหน่ายสินค้าและรับบริจาคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณห้างเมญา ชั้น 3 (หน้าธนาคารกสิกรไทย) , ห้างบิ๊กซี สาขาดอนจั่น (หน้าธนาคารไทยพาณิชย์) ,
ห้างบิ๊กซี สาขาหางดง 2 และ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 64 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย.