เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

0
136

เมื่อ 13.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2561  ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  นางโดนิกา พอตตี (H.E. Ms. Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีประเด็นการพูดคุยหารือในเรื่องของ โครงการ Smart City  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในโครงการ Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้  ให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และปัญหาเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้  ให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง ก่อนจะต่อยอดไปยังจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงในอนาคต

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีการท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เรียกว่าวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเชียงใหม่ จะมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านสุขภาพ เพราะเชียงใหม่ มีภาคบริการสุขภาพทางการแพทย์ค่อนข้างดี แต่การพัฒนาเชียงใหม่นั้น ยังจำเป็นต้องพัฒนาอย่างรอบคอบ และจะมีความคืบหน้าไปในทางที่ดี พร้อมทั้งเดินหน้าอย่างยั่งยืน  สำหรับการรับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้าเมืองมา อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าและการรายงานตัวของผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย  ซึ่งในส่วนนี้จังหวัดเชียงใหม่จะเสนอประเด็นความคิดเห็นในที่ประชุม ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น.