เรือนจำกลางเชียงใหม่ ส่งมอบพื้นที่ปลอดภัย ผู้ต้องขังมีภูมิคุ้มกันหมู่ ร้อยละ 95

0
128

เมื่อ 31 พฤษภาคม 64 ที่ห้องประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีวุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว สรุปผลการดำนเนิงานตามระบบ Bubble and Seal และการส่งมอบพื้นที่โรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ ในการรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลังมีการดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน-28 พฤษภาคม 64 ที่ผ่านมานายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 มาเป็นเวลา 28 วัน ตามที่กำหนดไว้ และทุกฝ่ายได้ประเมินสถานการณ์แล้ว และพร้อมส่งมอบพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่เข้าสู่ระบบปกติได้โดยถึงวันนี้ในทางการแพทย์ถือว่าเรือนจำกลางเชียงใหม่ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย และพร้อมที่จะดูแลรักษษผู้ป่วยในส่วนที่เหลือให้มีสุขภาพที่ดี กล่าวได้ว่าการปฏิบัติการตามแนวทางควบคุมโรคแบบ Bubble and Seal ได้บรรลุผลตามแผนตามโครงการอยางครบถ้วนแล้ว และพร้อมส่งมอบพื้นที่คืนให้กับกรมราชทันฑ์และจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางจังหวัดต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติถารกิจครั้งนี้จนลุล่วงไปด้วยดีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปผลการดำเนินงานภายในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ว่า จากการที่เกิดการระบาดภายในเรือนจำเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน 64 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการควบคุมโรคในลักษณะพิเศษ Bubble and Seal เป็น 2 ระยะ จำนวน 28 วัน โดยเป็นการดำเดินการร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กรมราชทันฑ์ กองทัพบกและกระทรวงสาธารณสุข บรรลุตามวัตถุปรดสงค์ที่วางไว้ 3 ประการ ตั้งแต่การป้องกันการระบาดออกจากเรือนจำสู่ชุมชน ควบคุมการระบาดในแต่ละแดนและในระหว่างแดนให้มีประสิทธิภาพ


ประการสุดท้ายคือการลดความรุนแรงและการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง โดยการแยกกลุ่มบอบบางออกมาดูแล มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำ เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ให้การรักษาอย่างรวดเร็ว เพิ่มยาสมุนไพรในกลุ่มที่ไม่มีอาการ ทั้งนี้เมื่อครบ 28 วัน ได้มีการตรวจหาภูมิคุ้มกันในรอบสุดท้าย พบผู้ต้องขังที่ยังไม่มีภูมิต้านทาน เหลืออยู่ 380 กว่าคน ทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และพบว่ามีผู้ติดเชื้อโดยที่ยังไม่มีอาการ 178 คน เป็นตัวเลขรอบสุดท้ายที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และยังเหลือผู้ที่ยังไม่มีภูมิต้านทานและไม่ติดเชื้อ 177 คน คิดเป็นร้อย 2.7% จากจำนวนผู้ต้องขัง 6,400 คน สรุปเมื่อครบ 28 วัน ผู้ต้องขังมีภูมิคุ้มกันหมู่จากการติดเชื้อ และจากการตรวจหาภูมิคุ้มกัน ประมาณร้อยละ 95 ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้ว.