เพื่อนร่วมรุ่น “ยิ่งลักษณ์” ตบเท้า สังกัดพรรคประชานิยม เปิดตัวสาขาภาคเหนือ

0
124

เพื่อนร่วมรุ่นมัธยม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ รุ่น 24-27 หรือรุ่นบัวเกี๋ยง รุ่นเดียวกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสาขาพรรคประชานิยม สาขาภาคเหนือ ขณะที่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันแห่สังกัดเป็นสมาชิกพรรคด้วย

               เมื่อ 11.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 61 ที่ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม พร้อมกับ พลตำรวจตรี วรยุทธ อินทรสุวรรณ เลขาธิการพรรคฯ พร้อมสมาชิกพรรคในภาคเหนือกว่า 125 คน และผู้เข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริหารสาขาของพรรคในภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม การจัดตั้งสาขาพรรคประชานิยม ประจำภาคเหนือ โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต.เชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตุการณ์

               พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม กล่าวว่า การมาประชุมในวันนี้ เพื่อจัดตั้งสาขาพรรคประชานิยม ประจำภาคเหนือ ซึ่งมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ดูแลพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ สำหรับทางพรรคประชานิยม เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งพรรคตามกฎหมายเมื่อ 7 พฤศจิกายน 61 ที่ผ่านมา และในห้วงที่ผ่านมานั้น มีการเปิดตัวสาขาพรรคไปแล้วในภาคกลาง ที่ จ.นนทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.นครราชสีมา และภาคเหนือในวันนี้ ส่วนในวันถัดไป 25 พฤศจิกายน 61 จะเปิดตัวสาขาพรรคภาคใต้ ที่ จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ถือว่าพรรคประชานิยม เป็นพรรคใหม่ มือใหม่หัดขับ เป็นพรรคใหม่ ใส สด ไม่มี สส.เก่าสังกัด และสมาชิกพรรคหรือผู้สมัครทุกคนไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ซึ่งขณะนี้ดูว่าเป็นพรรคเล็กที่ไม่เล็กแล้ว เพราะมีการจัดตั้งสาขาพรรคทั่วประเทศ และพร้อมจะคัดสรรผู้สมัคร สส.ลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ในทุกเขต โดยสโลแกนของพรรคประชานิยม คือ “ประชาชนต้องมาก่อน”

               ทั้งนี้ในการประชุม ได้มีวาระการเลือกจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสาขาพรรคประชานิยม ภาคเหนือ เลขที่ 34/19 หมู่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และลงมติเลือกประธานสาขาพรรคฯ ได้แก่ นายปรากรานต์ ศรีเกษ ประธานศิษย์เก่า ยุพราช 24-27 และ รุ่นบัวเกี๋ยง เพื่อนร่วมรุ่นนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายปราการานต์ ไม่เคยลงเล่นการเมืองมาก่อน นายยศพงศ์ นิลตะสุวรรณ์ เป็นรองประธานสาขาพรรคฯ นายศุภฤกษ์ สมมิตร เป็นเลขานุการฯ นายธีรภัทร พิสูจน์ รองเลขานุการฯ นางรัชดา สิทธิภัทราวุฒิ เหรัญญิก นางอัญชลี สุกิโมโต ผู้ช่วยเหรัญญิก นายวรวิทย์ ปุกปัน นายทะเบียน นายสันติพงศ์ เสมรบุณย์ ผู้ช่วยนายทะเบียน โดยกรรมการบริหารสาขาพรรคฯ เป็นคนเชียงใหม่ทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นอดีตนายกยิ่งลักษณ์.