เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ “1 ทศวรรษงานวันมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่”

0
588

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 13 มิถุนายน 62  ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 มิถุนายนนี้  โดยมี นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก

Loading…

     การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วง ในฐานะพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพด้านการตลาดและการส่งออก เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญและมีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการส่งเสริมการผลิตมะม่วงมีคุณภาพดี ปลอดภัย รูปทรงสวย รสชาติดี และมีโอกาสทางการตลาดสูง โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการบริโภคมะม่วงของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการติดต่อเจรจาธุรกิจด้านการค้า เพื่อขยายฐานตลาดส่งออกมะม่วง ตลอดจนส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตมะม่วง 15 กลุ่ม ใน 15 อำเภอ อีกด้วย

     การจัดงานในปีนี้ถือเป็นโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ หรือ 1 ทศวรรษงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดผลผลิตมะม่วงและมะม่วงแปรรูป จำนวน 15 ชนิด การแสดงนิทรรศการความหลากหลายของสายพันธุ์มะม่วง และสายพันธุ์มะม่วงทางเลือกในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 สายพันธุ์ การจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกของทุกสายพันธุ์ในราคาที่ยุติธรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์มะม่วง และกล้าพันธุ์มะม่วง การสาธิตการขยายพันธุ์มะม่วง การทำอาหารและขนมจากมะม่วง การแปรรูปมะม่วง การจำหน่ายของดีเมืองเชียงใหม่จาก 25 อำเภอ การแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าการผลิตมะม่วงและนวัตกรรมการเกษตรจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน การแสดงดนตรีพื้นเมือง และศิลปะการแสดงล้านนา การแข่งขันตำมะม่วงลีลารำวงย้อนยุค และอื่นๆ อีกมากมาย

    นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญและมีศักยภาพสูงของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ละปีมีผลผลิตในการส่งออกมูลค่ามหาศาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตจะออกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 78,000 ไร่เกษตรกรกว่า 16,000 ราย เป็นพื้นที่การส่งออกกว่า 45,000 ไร่ มีพื้นที่ครอบคลุม 15 อำเภอ โดยตลาดภายในประเทศ ร้อยละ 65 ต่างประเทศ ร้อยละ 35 ปริมาณการส่งออกมากที่สุดไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฮ่องกง มาเลเซีย อเมริกา ยุโรป สิงคโปร์ มีปริมาณการส่งออกมากกว่า 35,000 ตัน โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มีมูลค่าประมาณ 300 – 600 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปีนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนและฝนล่าช้า ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตเกษตรกรเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ราคาค่อนข้างสูง ในขณะที่ความต้องการของตลาดมีมากทั้งในและต่างประเทศ โดยงานในปีนี้คาดว่าจะมีรายได้เกิดขึ้นกับเกษตรกรและที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท.