เทศบาลเมืองต้นเปา เชิญชวนเที่ยวงาน”มหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้ง และหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 7

0
1319

นายพรชัย คำบุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองต้นเปา เตรียมจัดงานมหกรรมโคมลอยบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2560 ที่หมู่บ้านหนองโค้ง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านผลิตโคมล้านนาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระยะยาว ตลอดจน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้หัตถกรรมล้านนาในตำบลต้นเปา สามารถสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประดับตกแต่งหมู่บ้านด้วยโคมล้านนา , นิทรรศการโคมล้านนา , การสาธิตการทำโคมลอยโคมแฟนซี , ขบวนแห่รถประดับโคม , การประกวดนางสาวโคมลอย , ถนนคนเดิน และการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ หมู่บ้านหนองโค้ง ตำบลต้นเปา บนถนนสายวัฒนธรรม เชียงใหม่-สันกำแพง (ช่วงหน้าศูนย์หัตถกรรมทำร่มและกระดาษสา จนถึงหน้าตลาดอุ้ยทา) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านที่ต้องสัญจรบนถนนเส้นนี้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว หากประชาชนท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 053-3380489