เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดจุดจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผ่านช่องทางพิเศษเฉพาะ ตามระบบ เจอ แจ้ง จ่าย

เทศบาลนครเชียงใหม่ เพิ่มจุดจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ ให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในรูปแบบ Drive Thru ตามระบบ เจอ แจ้ง จ่าย แก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรักษา ย้ำต้องได้รับการคัดกรอง และนัดหมายก่อนไม่รับ Walk Inนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ เพิ่มจุดจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในรูปแบบ Drive Thru โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ตรวจ ATK ด้วยตัวเองและพบผลบวก ให้ติดต่อศูนย์ ATK โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 08-9366-3215 หรือ 09-0523-0425 เพื่อซักประวัติ และคัดกรองอาการ


จากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกหมายเลขทะเบียนการรับยา เพื่อไปรับยาที่ช่อทางพิเศษแบบ Drive Thru โดยไม่ต้องลงจากรถ ได้ที่บริเวณประตูทางออกโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งการรับยาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเอง แต่สามารถให้ญาตินำหมายเลขทะเบียนรับยามารับแทนได้ และไม่สามารถ Walk In เข้ามารับยาโดยไม่มีการนัดหมาย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อไม่ต้องออกจากบ้าน รวมทั้งจะช่วยลดการรวมกลุ่มคนที่จะเข้าไปที่จุดตรวจหาเชื้อได้ ต่อไปทุกคนสามารถตรวจและรับยาได้ด้วยตัวเอง


นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดจุดตรวจ ATK พร้อมจ่ายยาในทันที หากผลตรวจเป็น บวก โดยให้บริการที่สำนักงานแขวงนครพิงค์ ในระหว่างวันที่ 3-4 และ 7 มี.ค.65, ที่สำนักงานแขวงศรีวิชัย ในระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค. 65 และที่สุสานสันกู่เหล็ก ในระหว่างวันที่ 11 และ 13-14 มี.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ซึ่งได้มีการจัดเตรียมยาฟาวิพิราเวียร์ไว้ 3 แบบ สำหรับประชาชนทั่วไป เด็ก และบุคคลต่างด้าวที่จะมีฉลากแนะนำเป็นภาษาเฉพาะ โดยจะประเมินจ่ายยาให้กับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกและไม่มีอาการ กลับไปรับประทานและกักตัวที่บ้านแบบ Home Isolation หรือ HI แต่หากประเมินแล้วมีข้อบ่งชี้ที่ไม่สามารถให้ยากลับไปทานเองได้ เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง โรคตับ โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ หรือ ออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ จะถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ทันที