เตรียมจัดนิเทศงาน 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับฟังแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

0
103

พล.ต.เกษม   วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมจัดคณะออกนิเทศงานด้านไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่  9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรับฟังแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 62 ตลอดจนร่วมปรับปรุงพัฒนาแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละจังหวัด

               ทั้งนี้ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ได้ประสานหน่วยทหารทุกจังหวัด ดำเนินการฉีดละอองน้ำ พร้อมฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เกิดฝุ่นละอองในห้วงเวลา 05.00 และ 18.00 น.เพื่อลดประมาณฝุ่นละออง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตลอดจนประสานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอความร่วมมือการตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย การปล่อยฝุ่นละอองในอากาศ และการควบคุมมลพิษทางเสียง รวมทั้งการฉีดสเปรย์น้ำบริเวณรอบโรงงาน เพื่อเป็นการลดปริมาณในอากาศอีกทางหนึ่ง ซึ่งทุกโรงงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี.