เชียงใหม่ พร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย ตั้งแต่ 25 – 28 ส.ค.นี้ โดยให้บูรณาการเพื่อลดผลกระทบได้อย่างเป็นระบบ

0
934

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “ฮาโตะ” จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 25 – 28 สิงหาคมนี้ จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม จึงขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำ ที่ลาดชันเชิงเขา รวมทั้งพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ให้เตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ทั้งในกรณีสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้ และกรณีที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ ตลอดจนการหาแนวทางเก็บกักน้ำ การพร่องน้ำ และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำซาก พื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ รวมทั้งการบูรณาด้านการดำเนินการและประสานงานในกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างเป็นระบบต่อไป

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้หน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน มูลนิธิ และอาสาสมัคร เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-1470