เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงาน Route Asia 2020 ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อมโยงในทุกระบบ

0
476

เมื่อ 14.00 น.วันที่ 16 พฤศจิกายน 60 เวลา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงาน Route Asia 2020 ที่ ห้องประชุม สำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภาคเหนือตอนบนและประเทศระเบียงเศรษฐกิจ (CLMV) ไปจนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการบินที่มีศักยภาพ ที่เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ ในโครงการประเทศไทย 4.0 ขณะเดียวกัน ยังเป็นเวทีการเจรจาธุรกิจทางการบินระหว่างผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยาน สายการบิน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางการบินที่มีศักยภาพ โดยเชื่อมโยงท่าอากาศยานกับแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ ตลอดจนสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อมโยงของประเทศ ซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคม 2561 จะมีคณะกรรมการเดินทางมาสำรวจสถานที่จัดงาน และสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงานในช่วงก่อนและหลังวันจัดงานในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2563

สำหรับ The Routes Development Forum จัดขึ้นโดยบริษัท UBM Information Ltd ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ถือเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยแต่ละปีจะมีการจัดงานในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้แก่ Routes Asia Routs Americas Route Europe Routes Africa และ World Routes

ทั้งนี้ ประเทศผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานนั้น จะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาทำธุรกิจร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้แก่ผู้บริหารสายการบินและท่าอากาศยานทั่วโลก หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย.