เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก และความคืบหน้าโครงการต่างๆ

0
78

เมื่อ 22 พฤษภาคม 62  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

      โดยมีการติดตาม/รายงานความคืบหน้าโครงการในด้านต่างๆ อาทิ ความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่ การขับเคลื่อนโครงการ SMART NIMMAN และการขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนวงแหวนรอบที่ 3 ช่วงแยกเชียงใหม่ภูคำ-แยกตลาดต้นพะยอม การก่อสร้างผิวจราจร ถนนห้วยแก้ว  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและรองรับการก่อสร้างโครงการ SMART NIMMAN การก่อสร้างและปรับปรุงสะพานจุดกลับรถเพื่อรองรับการจราจรถนนวงแหวน รอบที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงตลาดหนองควาย-แยกหนองควาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) และการขอรับข้อเสนอแนะงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียม เพื่อให้การดำเนินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย