เชียงใหม่ บูรณาการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ออกฉีดพ่นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

0
93

รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ออกฉีดพ่นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ 6 เส้นทาง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวฮิตนิมมานฯ

               เมื่อ 13.40 น.วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 62 ที่บริเวณสนามหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้โอวาท ในพิธีปล่อยปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ ออกฉีดพ่นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ โดยมีรถบรรทุกน้ำทั้งจากหน่วยงานทหาร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน อบจ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และ อปท.ในพื้นที่ กว่า 30 คัน เข้าร่วมขบวนกิจกรรม ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว และออกปฏิบัติหน้าที่ 6 เส้นทาง ในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยระดมฉีดพ่นทุกวัน ทั้งช่วงสายและช่วงบ่าย

               นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ พบค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) และค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ (PM 2.5) มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยรวม ประกอบกับปัจจุบันทิศทางลมมีความผันผวน ทำให้หมอกควันฝุ่นละออง จากพื้นที่ที่มีการจัดการเชื้อเพลิงโยการชิงเผา ถูกพัดเข้ามาปกคลุมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่และชุมชน ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป

               ขณะที่วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 62) เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศในภาคเหนือว่า มีคุณภาพดี ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ (PM 2.5) ระหว่าง 33-109 ไมโครกรัม/ลบ.ม.  โดยในพื้นที่เชียงใหม่ เกินค่ามาตรฐาน ใน ต.ช้างเผือก และ ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่วนที่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เกินค่ามาตรฐานทั้ง PM 2.5 และ PM 10.