เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกาศผลรางวัลการประกวดกระทงออนไลน์ กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ

0
48

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกาศผลรางวัลการประกวดกระทงออนไลน์ กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกาศผลการประกวด “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” ภายใต้แนวคิดการออกแบบที่สื่อสารถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยถึงผลการประกวดกระทงออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” ซึ่งคะแนนการตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการ ร้อยละ 50 และคะแนนจากการโหวตจากผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari ร้อยละ 50 ผลการประกวด ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอะหยังจ๊ะแต โดย นายธนวัฒน์ ทับเที่ยงและนายณัฐกรณ์ ใคร้บุญ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนพิงครัตน์ รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมสืบสานหัตศิลป์ล้านนา รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท และรางวัลชมเชย ได้แก่ กระทงสัตว์ป่าเริงร่าไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ โดย นายธนกร ใจวงศ์ศรี และนายกฤตยกิจ เผื่อนคำ, ทีมแม่มดเชียงใหม่, ทีมอะหยังจ๊ะแต โดย นายกฤษดาธัญ มหาวัน, ทีมของนายทัตพงศ์ สารมหาชัย และนายปิยชน จันทร์ใจวงค์ , ทีมคณะนักเรียนอันดีอันงาม, ทีมสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกระทงสัตว์ป่าเริงร่าไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ โดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในส่วนของทีมที่ได้รับรางวัล Popular Vote ได้แก่ กระทงสัตว์ป่าเริงร่า ไนท์ซาฟารีสืบสานยี่เป็งเชียงใหม่ โดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท 


นอกจากนี้ รางวัลดาวเด่น Rising Star จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีมของนายอภิสิทธิ์ บัวลอย, นายอัครชัย ศรีเชียงขวาง และนายจิระ ศารีวงษ์ และแสงวัฒนธรรมกลางป่าใหญ่ โดย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น รับเงินรางวัลมูลค่า 500 บาท และรางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวตจะมีการสุ่มจากผู้ร่วมโหวตที่ทำตามกติกาครบทุกขั้นตอน จะประกาศผลผ่าน Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari ต่อไป ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-999000 หรือทุกช่องทางออนไลน์ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ LineOA : @nightsafari หรือ Tiktok และ IG : chiangmainightsafari