เชียงใหม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 99 ราย หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนหลักร้อย ต่อเนื่องหลายวัน

0
286

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยข่าวดี วันนี้เชียงใหม่ มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมาเพียงหลักสิบ หลังพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนหลักร้อยต่อเนื่องมาหลายวัน วอนประชาชนมั่นใจว่าผู้ป่วยที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้นั้น เป็นบุคคลที่ได้รับการรักษาหาย และพ้นระยะการแพร่เชื้อแล้ว ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำทุกเรือนจำคัดกรองนักโทษอย่างเข้มงวด

วันนี้ (21 เม.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนรักษาพยาบาล และมาตรการควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้มีข่าวดีกว่าหลายวันที่ผ่านมาที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนหลักร้อย แต่วันนี้ลดลงเหลือเพียง 99 ราย พร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งทั้งในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลหลัก และขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนที่ร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจกันมาอย่างต่อเนื่อง

กรณีที่ชุมชนหวาดวิตกต่อการรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาแล้วกลับเข้าสู่ชุมชนว่าจะนำเชื้อกลับไปนั้น ขอชี้แจงให้ประชาชนมั่นใจว่าก่อนที่ทางทีมแพทย์และสาธารณสุขจะพิจารณาให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้นั้น แสดงให้เห็นว่าได้ดูแลรักษาจนหายขาดแล้ว และพ้นระยะการแพร่เชื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งไปยังทุกอำเภอให้ดำเนินการประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ที่หายป่วยแล้วได้พักก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ตำบล หมู่บ้านต่อไป เพื่อเป็นการคลายความวิตกของชุมชน

ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มียอดผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วทั้งสิ้นจำนวน 2,448 ราย โดยได้กระจายรับการรักษาในโรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา , โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยที่สามารถกลับบ้านได้แล้วจำนวน 134 ราย ส่วนกรณีพบผู้ติดเชื้อที่เป็นนักโทษในเรือนจำแม่แตง จำนวน 37 ราย นั้น ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอชี้แจงว่า นักโทษดังกล่าวเป็นกลุ่มนักโทษรับใหม่ ซึ่งทางเรือนจำได้กักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ก่อนที่จะส่งตัวเข้าไปสู่โซนชั้นใน ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดแพทย์ได้คัดกรองนำเข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำแล้ว ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทางทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และเรือนจำฝาง ได้คัดกรองนักโทษอย่างเข้มงวด

สำหรับกรณีการระบาดที่กองบิน 41 จากการตรวจครั้งแรกพบผู้ติดเชื้อจำนวน 53 ราย ขณะนี้รักษาตัวที่กองบิน 41 จำนวน 19 ราย และที่เหลือรักษาอยู่ในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลหลัก โดยยังไม่มีผู้ใดที่มีภาวะแทรกซ้อน และในรอบที่ 2 ก็ได้มีตรวจคัดกรองเพิ่มอีกกว่า 500 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย โดยได้นำเข้าสู่การรักษาแล้ว และคิดว่าจะไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก เนื่องจากครบกำหนด 14 วันแล้ว


ในส่วนของโรงพยาบาลสันกำแพง ได้มีการปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนามโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบ สามารถรับผู้ป่วยได้จำนวน 40 เตียง สำหรับผู้ป่วยนอกขอให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และผู้ป่วยในให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียง แต่กรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลสันกำแพง ในวันเวลาราชการ ส่วนนอกเวลาราชการขอให้ไปที่โรงพยาบาลแม่ออน ทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนชาวสันกำแพงที่ได้เสียสละและยินยอมให้โรงพยาบาลสันกำแพงเป็นโรงพยาบาลสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปานกลาง เป็นการชั่วคราว ส่วนกรณีที่มีข่าวเรื่องการขาดแคลนยาสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ยืนยันว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรยาสำหรับการใช้รักษาผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ประชาชนดูแลตนเอง และหากเป็นไปได้ขอให้งดเว้นหรือชะลอการเดินทาง ทั้งนี้ หากเดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่ ขอให้งดเว้นการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ เพื่อปลอดภัยจากโควิด-19.