เชียงใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
93

เมื่อ 27 กรกฎาคม 64 ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับการประกอบพิธีดังกล่าว ทางคณะสงฆ์หนเหนือ พร้อมด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคม ที่เห็นสมควรให้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “นวัคคหายุสมธัมม์” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมเกล้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมกันนี้ คณะสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีบายศรีตามประเพณีไทยโบราณล้านนา เพื่อเป็นการปัดเป่าเคราะห์ให้เกิดความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งร่วมกันเจริญจิตภาวนา ตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลประทานพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน


ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 จึงทำให้พระสังฆาธิการหลายรูปไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้สะดวก ดังนั้น ทางสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ จึงได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบ zoom conference และ facebook live เพื่อให้เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด พระเลขานุการ คณะสงฆ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ พศจ. ในเขตปกครองหนเหนือ ได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ไปพร้อมกันด้วย.