เชียงใหม่จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย

0
1167

เมื่อ 24 กรกฎาคม 60 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ท นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 18 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินและสมาคมประกันชีวิตแห่งชาติ จัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งที่ 18  เพื่อสร้างทัศคติที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรภาคธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน เผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและใช้ประโยชน์ของการประกันภัยในการบรรเทาความเสียหายจากอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัว ด้วยการออมเงินไว้กับการประกันชีวิต ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงระบบการประกันภัย

ในงานมีการ การออกบูทให้ความรู้เรื่องประกันชีวิต และให้คำปรึกษาเรื่องการเงินจากบริษัทประกันชีวิต การรับบริจาคโลหิตจากเหล่ากาชาดไทยเชียงใหม่ การเสวนาในหัวข้อทางการเงินจากวิทยากรผู้มากความสามารถ การเสวนาเรื่องของสุขภาพจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ การแสดงแสงสีเสียง ศิลปะไทย และศิลปะร่วมสมัย และการร่วมเล่นเกมชิงของรางวัลและของรางวัลแจกมากมายภายในงาน.