เชียงใหม่กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง กว่า 100 ตัน

0
749

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ตำบลป่าแดด นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง” โดยมีเยาวชน กลุ่มจิตอาสา ทำความดีและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันกำจัดกระทงและขยะ มูลฝอย ที่ลอยไปติดตามประตูระบายน้ำและริมตลิ่งจากงานเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมา ก่อนนำซากกระทงทั้งหมด เข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย หากเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตองหรือหยวกกล้วย จะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก และในส่วนของขนมปังหรือโฟม หรือวัสดุที่ย่อยสลายยากก็จะนำไปดำเนินตามกรรมวิธีในการกำจัดอีกครั้ง ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดงานเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ทุกปี มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานประเพณี และนำกระทงมาลอยลงในลำน้ำปิงกันเป็นจำนวนมาก และภายหลังจากการจัดงานประเพณี กระทงที่ถูกลอยลงในลำน้ำก็ได้ไหลมาตามเส้นทาง และมารวมกันที่บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ที่ตำบลป่าแดดหลายแสนชิ้น คิดเป็นน้ำหนักหลายร้อยตัน สำนักชลประทานที่ 1 จึงจัดกิจกรรมทำความสะอาดนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐและจังหวัดเชียงใหม่ ในการรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำปิง ให้ทางน้ำไหลสะดวก ไม่เกิดการเน่าเสีย ของขยะ มูลฝอย และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัย การทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ระบบนิเวศในลำน้ำปิง ให้กลับมาสะอาดสดใสเหมือนเดิม

สำหรับปริมาณขยะจากเทศกาลลอยกระทงปีนี้ มีขยะสิ่งปฏิกูล และเศษกระทง ที่ประชาชนนำมาลอยลงในแม่น้ำปิง กว่า 100 ตัน ซึ่งถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีกว่า 140 ตัน โดยในปีนี้มีกระทงที่ทำจากวัสดุโฟม มากว่าปีที่แล้ว และกระทงที่ทำจากขนมปังจะน้อยลง.