เชียงราย แรงงานต่างด้าวแห่แจ้งการทำงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ และขอใบอนุญาตทำงานวันแรกคึกคัก

0
1026

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติและขอใบอนุญาตทำงาน พร้อมเปิดโอกาสให้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตมายื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว

เมื่อ 24 กรกฎาคม 60 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว แก่นายจ้างและคนต่างด้าว ภายในอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย บรรยากาศวันแรกของการรับแจ้งเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีนางเบญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดเชียงราย และนางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงราย ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงาน และการขออนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน โดยในวันนี้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างอยู่ก่อนแล้วแต่ไม่มีเอกสารแสดงตน หรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน ได้ออกมายื่นคำขอและแสดงตนจำนวนมาก ซึ่งนายจ้างสามารถยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว ได้ตั้งแต่วันที่ 24กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย ชั้น 1 และชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า หลังจากการตรวจเยี่ยมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังคงเกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจระหว่างคนต่างด้าวและนายจ้าง ซึ่งจริงๆแล้วลำดับขั้นตอนของการมายื่นคำขอนั้นไม่ยุ่งยาก จึงจะต้องมีการทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้.